dr. Maja Makovec Brenčič

Klepet je končan. Spodaj lahko pregledate izbrana vprašanja in odgovore.

Nazaj na seznam klepetov
Moderator: Pozdravljeni v današnjem klepetu. Pridružila se nam je ministrica.
Kristina: Kdaj bomo skrbniki učbeniških skladov prejeli kakšne informacije v zvezi z letošnjimi dejavnostmi? Kdaj dobimo nov pravilnik o upravljanju US? Boste upoštevali pripombe SVIZ-a in nas skrbnikov?
dr. Maja Makovec Brenčič: Šole so že prejele informacijo o delovanju učbeniških skladov v naslednjem šolskem letu. Potekajo tudi še zadnja usklajevanja s SVIZ glede pravilnikov.
Mateja: Kdaj pričakujete, da bo sprejet nov zakon o izobraževanju odraslih? Kje se zatika? Po več kot dvajsetih letih je to področje potrebno urediti – vsaj približno
dr. Maja Makovec Brenčič: Predlog zakona je bil objavljen na e-demokraciji. Prejeli smo različne pripombe deležnikov, ki jih usklajujemo. Pričakujemo, da ga uskladimo do poletja.
Katja: Zunaj je razpis za sestavljanje nalog za NPZ. Glede na to, da bo prihodnje leto NPZ tudi v 3. r, zakaj je razpis samo za predmetne skupine za 6. in 9. razred?
dr. Maja Makovec Brenčič: Skupaj z državno komisijo pripravljamo podlage za vse aktivnosti, da v naslednjem šolskem letu izvedemo NPZ v 3. razredu. Razpis se bo temu vsled tudi dopolnil.
Sandra: Danes smo torej dobili del odgovora glede učbeniških skladov, ni pa ne sluha ne duha o statusu skrbnika učbeniških skladov. kot so zapisale kolegice, so bili dani predlogi, ampak nobenih odgovorov…zakaj se to ignorira? Bodo spremembe? Kdaj?
dr. Maja Makovec Brenčič: Pravilniki so v sklepni fazi. Kot že navedeno, v teh dneh dokončno usklajujemo tudi to področje s SVIZ.
dr. Marko Ivanišin, Spreten.si: Kako bo Slovenija poskrbela, da bodo otroci (v OŠ) pridobili znanja, ki jim omogočajo vključevanje v visoko tehnološko družbo. Ne samo kot uporabniki, pač pa kot ustvarjalcev prihodnosti (spletne aplikacije, programiranje, 3D tehnologije, robotika)? Worda bi se lahko učili pri slovenščini, Excella pri matematiki, PowerPoint pri družbi, pri računalništvu bi pa morali ustvarjati nove tehnologije. Je ta premik možen?
dr. Maja Makovec Brenčič: Na MIZŠ pripravljamo različne projekte na tem področju. Tematika, ki jo navajate, se vključuje v projekt Inovativna pedagogika. Poleg tega bomo izvajali v tej finančni perspektivi tudi projekt izboljšave kompetenc rabe IKT.
Saša: Mene pa moti to, da vsi govorijo kako so otroci z posebnimi potrebami sprejeti v rednih šolah. ampak žal temu ni tako. Namesto, da bi v takšnem otroku iskali pozitivne lastnosti (jih imajo ogromno) se skoz iščejo slabe strani… .drugo pa so odločbe o usmerjanju in med letom spreminjanje le te..Včasih se med letom pokaze da otrok rabi kaksen pripomocek (kalkulator) pa preden to odobri zavod za šolstvo je šolskega leta že konec..
dr. Maja Makovec Brenčič: Inkluzija je velik izziv tako za družbo kot celoto kot tudi izobraževalni sistem, ne le pri nas, tudi v tujini. Na MIZŠ z različnimi projekti in poskusi inkluzije postopno gradimo zavedanje in razumevanje pomena enakih možnosti za vključevanje v izobraževalni sistem. V ta namen bomo v tej finančni perspektivi namenili 15 mio EUR za projekte, ki ciljno naslavljajo prav to tematiko.
Urša: Pozdravljeni! Mene pa zanima kdaj lahko skrbniki učbeniških skladov pričakujemo plačilo za opravljeno delo v preteklih letih? Zanima metudi, kaj si razlagate pod terminom "učbeniška gradiva" – so to zgolj učbeniki in berilo v 1. razredu ali tudi delovni učbeniki in delovni zvezki?
dr. Maja Makovec Brenčič: V preteklih letih sredstev na postavki učbeniških skladov ni bilo. Sedanja vlada je od leta 2015 dalje zagotovila sredstva za menjavo učbenikov v učbeniških skladih. Normativna podlaga za plačilo skrbnikov je v pravilnikih za delovanje učbeniških skladov, na osnovi česar se lahko tudi izplača nagrada. V prvem razredu v naslednjem šolskem letu uvajamo novost, saj bomo omogočili za 1. razred tudi nakup učbeniških gradiv. To so gradiva, v katera učenec vpisuje. To je tudi specifika 1. razreda.
Sergeja: Pozdravljeni, s katerim šolskim letom bodo NPZ-ji v devetem razredu pretvorjeni v ocene? Bo to s prihodnjim šolskim letom ali zaradi spremembe zakona leto kasneje? Hvala!
dr. Maja Makovec Brenčič: Ocenjevanje v 9. razredu je vezano na zakonodajno podlago, ki je že v pripravi.
Maja: Zanima me, zakaj je potrebo opraviti enoletni študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine, če bi se to lahko opravilo v strnjeni obliki, npr. dva meseca? Menim, da je takšna oblika popolnoma nepotrebna in nesprejemljiva za tiste, ki smo doštudirali angleščino na pedagoški fakulteti. Zraven redne službe in družinskega življenja je to velika obremenitev s predavanji in z zelo visoko kotizacijo.
dr. Maja Makovec Brenčič: Zahtevana vsebina in način izvedbe izpopolnjevanja so v pristojnosti visokošolskih institucij.
Učiteljica: Spoštovani! Za nami so tri leta izvajanja NIP drugega tujega jezika (nemščine) od 4. do 6. razreda. Ker smo srednje velika šola, smo imeli vsako leto »čisto« skupino učencev (iste starosti), ki so zelo dobro napredovali. Na prehodu v 7. razred si tako učenci kot starši želijo, da bi učenci od neobveznega izbirnega predmeta prešli k obveznemu izbirnemu predmetu, saj se jim najmanj štiri dodatne ure na teden (2 uri obveznih izbirnih predmetov in 2 uri neobveznega izbirnega predmeta nemščine) zdi preveč. Ne želijo pa, da bi učenci začeli ponovno iz osnov, skupaj z začetniki. Čeprav vem, da nam vsi govorijo o diferenciaciji, bo zelo težko delati v skupini z začetniki in z učenci, ki se jezika že uspešno učijo tri leta. Ali razmišljate o kakšnih sistemskih spremembah že za to jesen? Če bo rešitev na voljo čez dve leti, bo žal kar nekaj uspešnih učencev prikrajšanih in nekako tudi diskriminiranih v primerjavi s sošolci, ki bodo izbrali manj zahtevne izbirne predmete. Hvala za odgovor in uspešno iskanje rešitev.
dr. Maja Makovec Brenčič: Ta problem smo prepoznali že pred časom, zato je bila v lanskem letu že opravljena javna razprava ter imenovana delovna skupina za pripravo rešitve. Predloge smo vključili v pripravo spremembe Zakona o osnovni šoli.
Maja: Ali bo nakup učbeniških gradiv (ne učbenikov in beril, temveč tistih, v katere lahko učenci pišejo) za prvošolce potekal preko učbeniškega sklada ali kako drugače? Ali so za to zagotovljena še kakšna druga sredstva ali so že zajeta v teh, ki jih omenja okrožnica?
dr. Maja Makovec Brenčič: Da.
Anton: Zakaj so sredstva na razpisu raziskovalci na začetku kariere ostala neporabljena?
dr. Maja Makovec Brenčič: Kohezijska sredstva v obdobju 2014-2020 so razdeljena na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. Na omenjenem razpisu iz vzhodne regije nismo prejeli dovolj prijav.
neznani: Kdaj bo na voljo razpis za športno infrastrukturo?
dr. Maja Makovec Brenčič: Razpis bo predvidoma objavljen jutri.
Jasmina: Pozdravljeni! Zanima če, če bodo kakšne spremembe v vrednotenju dela razrednika? Dela je bistveno več,kot če nisi razrednik in to za 2evra ali še manj mesečno.
dr. Maja Makovec Brenčič: Delo razrednika nikakor ni vrednoteno samo z navedeno vsoto; delo razrednika sodi tudi v obseg osnovnega delovnega časa učitelja. Delovni čas učitelja se usklajuje s SVIZ.
Lea: Zakaj spreminjate način imenovanja ravnatelja?
dr. Maja Makovec Brenčič: Pri imenovanjih ravnateljev smo bili opozorjeni s številnih strani na nepravilnosti. Tudi protikorupcijska komisija nas je na to že večkrat opozorila. Zato smo pripravili predlog v ZOFVI, ki smo ga tudi objavili na e-demokraciji. Prejeli smo zelo različne predloge glede postopka imenovanja,
dr. Maja Makovec Brenčič: menimo, da predlagana sprememba v zakonu rešuje vsaj del te problematike.
Moderator: Ministrica bo odgovorila še na zadnje vprašanje.
Smina: V mesecu marcu smo nekateri oddali papirje za napredovanje v višji naziv. Kdaj lahko pričakujemo kakšen odgovor?
dr. Maja Makovec Brenčič: V preteklem letu smo rešili več kot 6000 vlog ter s tem odpravili številne zaostanke. V tekočem letu se vloga obravnava v povprečju 2-3 mesece.
dr. Maja Makovec Brenčič: Hvala vsem za zanimiv klepet, do prihodnjič, Maja
Moderator: Klepet je zaključen. Hvala za vaše sodelovanje. Odgovore na ostala vprašanja bomo objavili na naši spletni strani. Lep pozdrav
Nazaj na seznam klepetov