dr. Maja Makovec Brenčič

Danes bo z vami ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, ki bo odgovarjala na vaša vprašanja. Klepet se bo pričel ob 16.00. Vprašanja lahko postavljate že od 15.30 naprej.

Klepet je končan. Spodaj lahko pregledate izbrana vprašanja in odgovore.

Nazaj na seznam klepetov
Moderator: Pzdravljeni v današnjem klepetu. Z nami je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič
dr. Maja Makovec Brenčič: Dobrodošli v današnji klepetalnici, prijazen pozdrav vsem, Maja
Primorc: V prejšnjem letu ste obljubljali več tisoč zaposlitev za učitelje. Kdaj boste to omogočili tudi učiteljem, ki ne spadajo v obseg prve zaposlitve (so starejši od 29 let)?
dr. Maja Makovec Brenčič: V okviru kohezijske politike pripravljamo več razpisov, ne le omenjenega. Ti razpisi bodo na voljo v drugi polovici letošnjega leta, vse objave bodo podane na MIZŠ spletnih straneh. Cilj teh projektov je dvig kakovosti v vzgoji in izobraževanju, razvoj odprtih učnih okolij idr. Na ta način bodo omogočena nova delovna mesta za učitelje oz. strokovne delavce.
Romana: Pozdravljeni, pred mesecem dni smo študentje, profesorji, zaposleni na fakultetah, različni sindikati, društva in organizacije v Ljubljani protestirali za spremembe/demokratizacijo visokega šolstva. Pred MIZŠ smo na vas naslovili štiri konkretne zahteve, spremembe, ki bi jih bilo nujno vključiti v prihajajočo novelo Zakona o visokem šolstvu, da se razmere vsaj malo izboljšajo. Glede na to, da boste jutri na tiskovni konferenci predstavljali predlog novele, me zanima, koliko teh zahtev, ste v predlog vključili? Hvala za vaš odgovor
dr. Maja Makovec Brenčič: Novelacijo ZViS je pripravljala delovna skupina vseh zainteresiranih deležnikov v visokošolski javnosti, tudi predstavniki študentov. Večino omenjenih zahtev izpolnjujemo že v novelaciji, nekatere pa bomo zaradi obsežnejših sistemskih posegov vključili v pripravo novega (celotnega) ZViS.
Sončnica: Spoštovani, kdaj lahko pričakujemo razpis, ki bo nadomestil projekt Popestimo šolo. Govori se namreč o inovativnih učnih okoljih, o razpisu pa ne duha in sluha. Starši v šolah že sprašujejo, otroci nestrpno pričakujejo, učitelji jim pa ne znamo odgovoriti.
dr. Maja Makovec Brenčič: Projekt Popestrimo šolo je bil zelo uspešen, zato z njim nadaljujemo tudi v tej finančni perspektivi, vendar v nadgrajeni obliki. Ta bo vzpodbudila razvoj odprtih učnih okolij. Predvidevamo da bo razpis lahko objavljen še v prvi polovici leta.
Igor Lipovšek: Spoštovana gospa ministrica. 1. Leta 2010 je bil spremenjen Pravilnik o ocenjevanju v srednjih šolah. Vendar je nerodo opredelil vlogo sprotnega preverjanja. Preverjanje bi se dalo razumeti le kot tisto preverjanje, tik pred ocenjevanjem. Zato predlagam, da se ga opredeli podobno kot v 2. členu osnovnošolskega pravilnika. 2. Jeseni smo sodelovali v javni razpravi o Nacionalnem preverjanju znanja. Ali je že kaj več znananega, kakšen naj bi bil NPZ v prihodnje? Hvala in lep pozdrav Igor Lipovšek
dr. Maja Makovec Brenčič: Najlepša hvala za vašo pobudo, skupaj s sodelavci jo preučimo. Na podlagi javne razprave o NPZ in strokovnih mnenj smo o predlaganih konceptih že razpravljali z Državno komisijo za naciononalno preverjanje znanja ter s predstavniki sindikatov. Sledi še razprava z ravnatelji in starši. Na tej osnovi bomo oblikovali dokončen predlog, ki ga bomo predstavili javnosti predvidoma v mesecu aprilu.
učitelj: Spoštovani, če sem prav bral, naj bi Računsko sodišče vašemu ministrstvu naložilo pripravo pravilnika, ki bi natančno opredelil, katera opravila sodijo v osnovno učiteljsko delo. Zanima me ali bo pravilnik oziroma ustrezen dokument pripravljen v roku, ki ga nalaga Računsko sodišče. Hvala za odgovor.
dr. Maja Makovec Brenčič: Imenovana je bila tako notranja kot zunanja delovna skupina, ki bo pripravila strokovne podlage za opredelitev delovnega časa učiteljev. Roke Računskega sodišča bomo spoštovali.
vlasta: kakšne so novosti sprememb zvisa?
dr. Maja Makovec Brenčič: Delovna skupina je pripravila predlog novelacije ZViS na treh ključnih področjih in sicer zagotavljanja kakovosti, stabilnosti financiranja in mednarodne odprtosti. Več o predlogu bomo predstavili jutri na tiskovni konferenci.
Jožica Frigelj: Ob razpustu Sveta praktikov nam je bilo obljubljeno, da bo v začetku leta 2016 izšel razpis za nove člane. Zdaj je konec februarja pa razpisa še nisem zasledila. Kdaj ga lahko pričakujemo?
dr. Maja Makovec Brenčič: Razpis lahko pričakujete v sredini marca.
Romana: Kdaj časovno pa načrtujete pripravo novega celotnega Zakona o visokem šolstvu?
dr. Maja Makovec Brenčič: Delovno skupino, ki je pripravljala novelacijo ZViS, smo že povabili k nadaljnjemu sodelovanju za pripravo celotnega novega zakona. Do konca letošnjega leta želimo pripraviti izhodišča zakona.
123: Na trgu je učiteljev preveč. Kako boste v prihodnje to regulirali? Boste na fakultetah zmanjšali vpis?
dr. Maja Makovec Brenčič: Izbirnost je pravica in odgovornost posameznika, ko se odloča za študij. Pri tej izbiri mlade vodijo različni motivi, zagotovo je eden ključnih tudi zaposljivost oz. možnost zaposlitve. Institucije sicer že same zmanjšujejo predlagane obsege razpisa, naloga MIZŠ pa je ob tem predvsem skrb za kakovost.
Barbara: Kdaj boste uvedli vajeništvo v srednje šole?
dr. Maja Makovec Brenčič: Pilotni projekti so že v pripravi, financirani bodo iz kohezijskih sredstev. Prav tako je v pripravi predlog zakona. Predvidevamo, da bomo s pilotnimi projekti pričeli v naslednjem šolskem letu.
OŠ_SI: Spoštovana ga. ministrica, zanima me kaj je razlog ministrske odločitve, da se Slovenijo izključi z vseh raziskav primerjalnega merjenja znanja na ravni obveznega izobraževanja, ki so v obdobju zadnjih dvajsetih let pomembno prispevale k primerjalnemu pristopu raziskovanja šolskega znanja in z njimi povezanih kontekstov. S to odločitvijo postajamo namreč v (razvitem) svetu unikum, zato jo je še težje razumeti. Najlepša hvala za vaš odgovor
dr. Maja Makovec Brenčič: Slovenija je že sedaj vključena v številne mednarodne raziskave, ki preverjajo in primerjajo različne segmente našega izobraževanja. MIZŠ bo tudi v prihodnje izvajal in financiral še posebej tiste mednarodne primerjalne študije, ki so referenčne z vidika Evropske komisije.
nat: Zanima me, kdaj lahko pričakujemo Zakon o športu, ste ga že uskladili?
dr. Maja Makovec Brenčič: Smo v fazi pregleda vseh pripomb, ki so bile posredovane v javni obravnavi predloga zakona. Načrtujemo, da bo zakon sprejet do konca leta.
123: V OŠ je preveč faktografskega, neuporabnega znanja. Kako bo osnovnošolsko izobraževanje sledilo sodobnosti, ko je potrebno informacije znati uporabiti?
dr. Maja Makovec Brenčič: Na MIZŠ načrtujemo v tej finančni perspektivi vrsto razvojnih projektov, s katerimi želimo odpreti šolski prostor, zagotoviti profesionalni razvoj učitelja, informacijsko tehnološki razvoj v šolah idr. Na ta način želimo pripomoči k dvigu kompetenc otrok in učiteljev, pomembnih za življenje v sodobnem okolju.
ana: Kako komentirate dejstvo, da je v Sloveniji v visokem šolstvu zaposlenih preveč teoretikov? Torej takih profesorjev, ki študentom ne dajo praktičnih znanj, saj jih tudi sami nimajo.
dr. Maja Makovec Brenčič: Brez bazičnih znanj ni napredka, zato je pomembno, da se na institucijah znanja izvajajo tako temeljne raziskave kot tudi aktivnosti njihovega prenosa (torej praktičnih izvedb) v širše družbeno okolje. Je pa pri tem ključno, da se znanja znajo prenesti v uporabo na trg dela. Zato na MIZŠ v tem mandatu še posebej podpiramo sodelovanje izobraževanja in gospodarstva na celotni izobraževalni vertikali.
Moderator: Klepet se počasi zaključuje. Ministrica bo odgovorila še na zadnje vprašanje.
Nadja: Spoštovana ga. ministrica, glede na izredno obsežnost dejavnosti in obveznosti, ki jih mora pokrivati vaše ministrstvo, me pravzaprav zanima, kakšna je primerjava med ekipo vašega ministrstva v primerjavi z drugimi evropskimi ministrstvi (za izobraževanje). Smo kadrovsko primerljivi ali podhranjeni?
dr. Maja Makovec Brenčič: V primerjavi z nekaterimi razvitimi državami smo res kadrovsko podhranjeni, predvsem na področju svetovalno razvojnih aktivnosti. Kljub temu pa prav zaradi prizadevanj sodelavcev na ministrstvu dosegamo primerljive rezultate kot države, ki so finančno in kadrovsko zmogljivejše.
Jožica: Spoštovana ministrica, menim, da se v zadnjem času kažejo vse posledice napak v našem izobraževalnem sistemu. Z vsako reformo je v naših predmetnikih po vse vertikali čedalje manj humanistike in družboslovja, s tem pa tudi vzgoje in spoštovanja vrednot, kot so strpnost, solidarnost, sprejemanje drugačnosti in čiste človečnosti, o katerih govori že Prešeren v svoji Zdravljici. Razočarana sem nad odzivi javnosti, ki kažejo odpor in celo sovraštvo do beguncev, celo otrok. Opažam, da je bilo večina projektov o medkulturnem sodelovanju, ki so po naših šolah potekali v zadnjih letih, bolj sama sebi namen. Nestrpnost je po mojem mnenju povezana z nevednostjo. V naših šolah, zlasti poklicnih in srednjih strokovnih, je prevladalo utilitaristično načelo, da je potrebno vse, kar ni neposredno povezano s poklicem, skrčiti na minimum. Vendar pa bodo ti mladostniki tudi odrasli in kot odrasli ljudje bodo v sodobnem multikulturnem svetu zelo težko uspevali, po drugi strani pa bodo odlična tarča za manipulacijo.
dr. Maja Makovec Brenčič: Prav v teh trenutkih je pomembno, da smo strpni, da sprejemamo različnost in multikulturnost ter krepimo vrednote učiteljskega poklica in njegovega poslanstva. Ne le izobraževalni sistem, ampak tudi vsi ostali deležniki v družbi se moramo zavedati pomena spoštovanja različnosti, medsebojne strpnosti in razvijanja enakih možnosti ter s tem razvijanja sposobnosti za življenje v demokratični družbi.
ana: Spoštovana ministrica, z vami je bilo prijetno poklepetati. Lep in prijeten dan 🙂
dr. Maja Makovec Brenčič: Hvala tudi vam! V veselje mi je bilo klepetati z vami. Do prihodnjič, Maja
Moderator: Klepet je zaključen. Nekoliko smo ga danes podaljšali, zaradi številnih vprašanj. Hvala vsem za postavljena vprašanja. O naslednjem klepetu vas bomo pravočasno obvestili. Lep pozdrav
Nazaj na seznam klepetov