dr. Maja Makovec Brenčič

Danes bo z vami ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, ki bo odgovarjala na vaša vprašanja. Klepet se bo pričel ob 16.00. Vprašanja lahko postavljate že od 15.30 naprej.

Klepet je končan. Spodaj lahko pregledate izbrana vprašanja in odgovore.

Nazaj na seznam klepetov
Moderator: Pozdravljeni v današnjem klepetu z ministrico dr. Majo Makovec Brenčič, ki se nam je pravkar pridružila.
dr. Maja Makovec Brenčič: Lep pozdrav vsem, dobrodošli v klepetalnici, Maja
Ante: Znano je, da so se sredstva za znanost in visoko šolstvo v zadnjem času drastično zniževala. Kdaj lahko pričakujemo izboljšanje situacije?
dr. Maja Makovec Brenčič: Večji obseg financiranja smo zagotovili že v preteklem letu, v letošnjem in prihodnjem je dvig sredstev 5,6%. Prav tako so se obsežno povečala evropska sredstva. V tem obdobju je že na voljo razpis za raziskovalce na začetku kariere v višini 10 mio Eur, v pametno specializacijo smo namenili 55 mio Eur, pripravljamo projekte za raziskovalno infrastrukturo idr.
Morfej: Do kdaj bo novela ZOFVI, ki uzakonja odločitev ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol, še v medresorskem usklajevanju?
dr. Maja Makovec Brenčič: Medresorsko usklajevanje je bilo zaključeno v teh dneh.
Ranka: Srednješolski ravnatelji so na danes končanem srečanju v Portorožu razmišljali tudi o spremembah splošne mature. Predloge so predstavili Blaž Zmazek, Ivan Lorenčič in Alojz Pluško, danes naj bi o povedanem oblikovali sklepe, po katerih naj bi bili sprememb deležen interni del mature in izbirni predmeti, ki naj bi bili po novem samo na višji zahtevnostni ravni. Zanima me, ali kot ministrica podpirate, se strinjate s temi spremembami in roki, o katerih so govorili ravnatelji? (Drugačno maturo naj bi imeli najkasneje leta 2020.) Ravnatelji so govorili tudi o nujnosti drugačnega dela v gimnazijah. Več naj bi bilo timskega dela, raziskovalnih projektov in interdisciplinarnosti. Po enem od predlogov naj bi pravilnik določal le letni fond ur, ne pa tudi tedenskega. Nerazporejene ure pa bi namenili za projekte in interdisciplinarne teme. Ali kot ministrica podpirate tudi te spremembe? In roke zanje?
dr. Maja Makovec Brenčič: Na srečanju v Portorožu so se ravnatelji seznanili s predlogi zgoraj navedenih. Na ministrstvu bomo te predloge preučili predvsem z vidika nadaljnjega razvoja gimnazijskega programa in poklicne mature.
Državljanka: Spoštovana ministrica, znano mi je, da ima kar nekaj učiteljev tujih jezikov v OŠ in SŠ izhodiščno prevajalsko izobrazbo, vendar prevajalci, če se ne motim, še nimajo urejenega statusa glede poučevanja. Ali je v teku kakšna sprememba na tem področju in če ja, kdaj jo boste izvedli? Podobne težave naj bi imeli tudi psihologi glede zaposlovanja v VIZ, zato me zanima tudi napredek njihove problematike. Hvala za vaš odgovor že v naprej in lep pozdrav!
dr. Maja Makovec Brenčič: Problematika prevajalcev je bila predana Zavodu za šolstvo, ki bo pripravil podlage za strokovni svet. Po opredelitvi strokovnega sveta se lahko spreminjajo normativne podlage. V kolikor v drugem primeru sprašujete glede področja uporabne psihologije, je postopek enak.
Boštjan: Spoštovani. Kot smo opazili zadnjih nekaj dni, je ministrstvu končno uspelo razpisati vsaj en večji projekt iz perspektive 2014-2020. To je lepo, vendar smo bolj aktivno delo na Mizšu pogrešali ž
Boštjan: Lepo, da ste sedaj razpisali projekt, ki predvideva konzorcije, kljub temu pa ste ponovno zaporli vrata šolam, ki bi želele delovati projektno pa zaradi razpisnih pogojev ponovno ne morejo kandidirati? Kdaj bo na razpolago več razpisov in kdaj bodo končno imeli enake možnosti vsi in ne zgolj tisti, ki so do sedaj že veliko iztžili iz tega budgeta?
dr. Maja Makovec Brenčič: MIZŠ je v novi finančni perspektivi do danes objavilo 25 ukrepov s področja prve zaposlitve, zdravega življenjskega sloga, krepitve socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev, razvoja kadrov v športu, promocije poklicnega izobraževanja, izobraževanja odraslih… V procesu potrditve do konca leta je še 18 ukrepov.
Nasgja: Lep pozdrav. Ali so šole pri izboru izvajalcev za dejavnosti, ki jih 100% financirajo starši, zavezane spoštovati enake standarde kot ko so javni naročniki, ali pa v takem primeru veljajo bolj ohlapna pravila, saj ne gre za javna sredstva ampak denar staršev. Hvala za odgovor. Lp Nastja
dr. Maja Makovec Brenčič: V vsakem primeru morajo šole kot javni zavodi upoštevati standarde, ki jih določa javno naročanje, ne glede na vir financiranja.
Cici-mici-kruci-buci: Ministrica, lep pozdrav. Direktno vprasanje: bomo koncno doživeli vzpostavitev poklicne kvalifikacije "mladinski delavec"? Kje se zatika?
dr. Maja Makovec Brenčič: Kot sem že javno povedala, podpiram vzpostavitev poklicne kvalifikacije "mladinski delavec". Predvidevam, da bomo različna strokovna mnenja o tem uskladili čim prej.
franko: Spoštovana ministrica, kdaj bo Slovenija končno članica CERN?
dr. Maja Makovec Brenčič: V decembru bomo v Ženevi podpisali sporazum o pridruženem članstvu. To je prvi korak do polnopravnega članstva.
Morfej: Kdaj boste potem novela ZOFVI, ki uzakonja odločitev ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol, poslali na vlado?
dr. Maja Makovec Brenčič: Potrebna je še pravna uskladitev. Sicer pa načrtujemo, da bomo novelo obravnavali na vladi še v tem koledarskem letu.
Dragica: Ali je kakšna možnost, da bi tudi pri nas uvedli v šole bridge, hitro branje kot v Franciji, na Nizozemskem?
dr. Maja Makovec Brenčič: Bralna pismenost je eno od osrednjih področij, ki jih na MIZŠ razvojno spodbujamo. Razvoju novih strategij in pristopov k nadgrajevanju bralne pismenosti je namenjen tudi eden od projektov, financiranih iz evropskih virov, ki je bil objavljen v prejšnjem tednu. Gre za dvig splošnih kompetenc kot so jezikovne, socialne in druge kompetence otrok in mladine.
Jožetova stara mama: A ste nas pripravljeni obiskati na naši Waldorfski šoli v Ljubljani, da si ogledate naš pedagoški proces?
dr. Maja Makovec Brenčič: Z veseljem ponovim obisk.
Boštjan: Veliko je govora o podjetnosti, ki naj bo jo integrirali v vse pore izobraževalnega procesa. Žal pa še zmeraj nima mesta v poklicnih šolah kot pomemben del kurikula. Ali se na tem področju lahko nadejamo kakšne kurikularne prenove?
dr. Maja Makovec Brenčič: Podjetnost je na različne načine vključena v programe, predmete, tudi medpredmetno, v dneve dejavnosti idr. že v obstoječih kurikulih. Hkrati pa na MIZŠ s pomočjo evropskih sredstev pripravljamo tri projekte prav na temo podjetnosti v tej finančni perspektivi, prvega do konca tega leta.
John Wayne: Kaj pa zakon o raziskovalni dejavnosti. Kdaj ga lahko pričakujemo?
dr. Maja Makovec Brenčič: V pripravi so izhodišča zakona, predvidevamo, da bo posredovan vladi do sredine leta 2017.
Boštjan: Zanima me tudi vprašanje glede napredovanj mladih učiteljev, ki zaradi zujfa že skoraj 10 let ne moremo napredovati in smo še zmeraj začetniki. Ali boste v primeru ponovne zamrznitve napredovanj se postavili na našo stran in nam pomagali, da končno napredujemo?
dr. Maja Makovec Brenčič: Napredovanja so sproščena, v letošnjem letu smo jih obravnavali več kot 6000. Karierni razvoj učitelja je eden od pomembnih razvojnih ciljev v šolskem polju, zato smo temu namenjamo tudi veliko evropskih sredstev.
milojka: Ministrica, kakšne so vaše ambicije po zaključku mandata?
dr. Maja Makovec Brenčič: O tem pa res nisem še razmišljala 🙂 , najprej želim uspešno zaključiti mandat.
marjetica: Slišala sem, da ste navdušena športnica. Kateri šport vam je najljubši?
dr. Maja Makovec Brenčič: O, veliko jih je… a vendar mi je najbolj blizu pohodništvo.
Moderator: Klepet počasi zaključujemo. Ministrica bo odgovorila še na zadnje vprašanje.
Ante: Kaj pa Zakon o športu? Kdaj bo sprejet?
dr. Maja Makovec Brenčič: Na vlado bo predvidoma posredovan še v tem mesecu.
dr. Maja Makovec Brenčič: V veselje mi je bilo klepetati z vami. Do prihodnjič, Maja
Moderator: Hvala vsem za postavljena vprašanja. O naslednji klepetalnici boste pravočasno obveščeni.
Nazaj na seznam klepetov